ŽŮRKOVÁ, Lenka. Elektronické bankovnictví a jeho integrace do účetního programu [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25717. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Václav Zeman.
Uložit do Citace PRO