ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva. Současné technologie výroby barevných fotografií [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25777. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO