DREXLER, Petr. METODY MĚŘENÍ ULTRAKRÁTKÝCH NEPERIODICKÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULSŮ [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25778. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky. Vedoucí práce Pavel Fiala.

Uložit do Citace PRO