FUKSOVÁ, Kristýna. Krajina [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25783. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Vasil Artamonov.
Uložit do Citace PRO