PAGÁČOVÁ, Iveta. Řízení lidských zdrojů v multikulturním prostředí firmy Red Hat Czech, s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25791. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Zdeňka Konečná.
Uložit do Citace PRO