ZAPLETAL, Aleš. Kouzelná dobrodružství rozmarného vtělení [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25796. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Vasil Artamonov.

Uložit do Citace PRO