POSPÍCHAL, Jakub. Analýza výkonnosti firmy AGROSTAV, akciová společnost užitím systému Maple [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25806. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Chvátalová.
Uložit do Citace PRO