KRHÁNEK, Adam. Pomník hasičů [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25808. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.

Uložit do Citace PRO