KUDĚLKA, Vladimír. Genius loci [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25812. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Tomáš Hrůza.

Uložit do Citace PRO