SHULHA, Andrei. Student - pedagog výměna [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25822. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.
Uložit do Citace PRO