ŠKROVINOVÁ, Eva. Na a čum [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25824. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Václav Stratil.

Uložit do Citace PRO