VELEHRADSKÝ, Filip. Interiérové osvětlení [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25825. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.

Uložit do Citace PRO