VAŠINA, David. Odpočinková zóna v krajině [online]. Brno [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25826. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.

Uložit do Citace PRO