ZIMČÍKOVÁ, Jana. Kostka / Cube [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25830. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér performance. Vedoucí práce Tomáš Ruller.

Uložit do Citace PRO