KAZELLE, Kamil. Adaptivní rozdělovač datového toku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25853. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Michal Kubíček.

Uložit do Citace PRO