VÍTEK, Ondřej. Podnikatelský plán [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25858. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petra Koudelková.
Uložit do Citace PRO