TOMAŠÍK, Zbyněk. Podnikatelský plán pro založení fitness&wellness centra [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25862. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Petra Koudelková.
Uložit do Citace PRO