KOUNEK, Milan. Model fyzické vrstvy systému LTE [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25869. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Stanislav Hanus.
Uložit do Citace PRO