KONEČNÝ, Jiří. Návrh stereo audio koncového zesilovače spínané třídy [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25870. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Lubomír Brančík.
Uložit do Citace PRO