CHMEL, Zdeněk. Dům umění města České Budějovice [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25886. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Ivan Ruller.

Uložit do Citace PRO