MALCHÁREK, Martin. Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25888. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Blaťák.

Uložit do Citace PRO