KUBZA, Karel. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25891. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce David Mikulášek.
Uložit do Citace PRO