KUBÍNOVÁ, Šárka. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25892. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Jan Sochor.

Uložit do Citace PRO