URBÁNEK, Libor. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25894. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Jan Sochor.
Uložit do Citace PRO