MARKOV, Daniel. Městská knihovna, Lausanne [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25901. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I. Vedoucí práce Ivan Koleček.

Uložit do Citace PRO