GRÍSOVÁ, Petra. Kulturní centrum Kopřivnice [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25917. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO