NOVÁK, Pavel. Návrh řídicího algoritmu pro stabilizaci letadla [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25925. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.
Uložit do Citace PRO