SVĚTNICKÝ, Tomáš. Modelování kmitání dynamické soustavy s více stupni volnosti [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Daniel Dušek.
Uložit do Citace PRO