VYSKOČILOVÁ, Martina. Zpracování a klasifikace signálů ve spánkové medicíně [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25937. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Kozumplík.
Uložit do Citace PRO