ĎURDINA, Lukáš. Metody vizualizace proudění [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2595. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Lízal.
Uložit do Citace PRO