NOVÁK, Petr. Hodnocení nápravy automobilu metodikou EUSAMA [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25954. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ivan Mazůrek.

Uložit do Citace PRO