TRNKÓCY, Tomáš. Návrh a realizace testovacího zařízení manipulačního mechanismu vzorku pro elektronový mikroskop [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25959. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.

Uložit do Citace PRO