CHROBOCZEK, David. Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomoci časových řad [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25961. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.

Uložit do Citace PRO