FOTIJEV, Petr. IS pro správu bytového domu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25973. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO