ŽBÁNKOVÁ, Alena. Analýza intrakardiálního elektrogramu v závislosti na transmuralitě ablační léze při katétrové radiofrekvenční ablaci srdečních arytmií [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25979. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jana Kolářová.

Uložit do Citace PRO