ROZSYPÁLEK, Tomáš. Rekonstrukce stanice pro testování převodovek [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25983. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Milan Klapka.
Uložit do Citace PRO