SOUKUPOVÁ, Lucie. Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25985. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Horáček.
Uložit do Citace PRO