KUBICOVÁ, Lenka. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25986. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO