URBANOVSKÝ, Jan. Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/25991. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Tomek.
Uložit do Citace PRO