KOJETSKÁ, Monika. Tělo (intimita) [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26011. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Tomáš Hlavenka.

Uložit do Citace PRO