RŮŽIČKOVÁ, Petra. Kartotéka [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.

Uložit do Citace PRO