STANĚK, Jiří. Přízrak všude a nikde [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26023. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér kresby a grafiky. Vedoucí práce Svätopluk Mikyta.
Uložit do Citace PRO