RYBÁK, Adam. Akcidenční typografie 2D/3D [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26027. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 1. Vedoucí práce Žaneta Kögler.
Uložit do Citace PRO