FRÝZA, Josef. Experimentální studium mazání okolku kolejových vozidel [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26030. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Milan Omasta.
Uložit do Citace PRO