STARÝ, Jan. Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26039. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Marta Hroníková.
Uložit do Citace PRO