VERFL, Jan. Klimatizace pro obytné budovy a rodinné domy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Eva Janotková.
Uložit do Citace PRO