JILČÍKOVÁ, Veronika. Ekologické aspekty obytného území [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26041. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování V. Vedoucí práce Hana Urbášková.

Uložit do Citace PRO