HIKADOVÁ, Kateřina. Vlastní značka papírenských výrobků [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26060. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.

Uložit do Citace PRO