OVČIARIKOVÁ, Kvetoslava. Návrhy proměn baťovské architektury čtvrti Letná ve Zlíně [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26081. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování VI. Vedoucí práce Helena Zemánková.
Uložit do Citace PRO