ROZKOŠNÝ, Miroslav. Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/26088. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Němec.
Uložit do Citace PRO